Search results

 1. Skúmanie elektrofyzikálnych vlastností polovodičových materiálov a prvkov spektroskopiou hlbokých hladín : dát. obhajoby 23.8.2016, č. ved. odboru 5-2-13
  Petrus Miroslav ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 23.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : D-ME . - 80 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=105230
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Deep Level Transient Spectroscopy study of emission and capture processes in multilayer semiconductor structures : dát. obhajoby 23.8.2016, č. ved. odboru 5-2-13
  Kósa Arpád ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 23.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : D-EF . - 132 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130779
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Elektrická charakterizácia štruktúr na báze progresívnych polovodičových materiálov : dát. obhaj. 11.8.2015, č. ved. odb. 5-2-13
  Vereš Benkovská Jana ; 033000  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 11.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : D-ME . - 131 s., AUTOREF. 2015, 34 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64842
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Skúmanie kvality polovodičových materiálov a štruktúr metódou DLTS : dát. obahj. 27.11.2013, č. ved. odb. 5-2-13
  Rybár Jakub ; E030  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 131 s AUTOREF. 2013, 22 s.
  Mikroelektronika Microelectronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81830
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Analýza kinetiky procesov v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín : Kand.diz.práca : Obh. 24.09.1996 / [aut.] Stuchlíková,Ňubica, Ing.; Škol. Harmatha,Ladislav
  Stuchlíková Ľubica ; E030  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 93 s
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book