Search results

 1. Pokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiu : dátum obhajoby 24.8.2018, č. ved. odboru 5-2-15
  Šalík Pavol ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 24.08.2018 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : D-TL . - 99 s., CD-ROM, AUTOREF. 2018, 20 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130820
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Pokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiu : dát. obhaj. 25.8.2015, č. ved. odb. 5-2-15
  Čertík Filip ; 037000  Róka Rastislav (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 25.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : D-TLK . - 91 s., príl., AUTOREF. 2015, 22 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100346
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Príspevok k problematike samoopravného kódovania v technológii BPL : Dát. obhaj. 4.9.2008, č. ved. odb. 26-27-9
  Dlháň Stanislav  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070 Róka Rastislav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 101 s
  Telekomunikácie dekódovanie samoopravné kódy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Príspevok k zvýšeniu efektívnosti prenosu signálov v prístupových sieťach pomocou technológií xDSL
  Róka Rastislav ; E070  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002 . - 87 s
  Telekomunikácie prenos signálov modulácia internet
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book