Search results

 1. Možnosti zvýšenia efektívnosti prenosu signálov v prostredí optického prenosového média a ich implementácia v konvergovyanej sieti NGN : č.ved.odb. 5.2.15, dát. obhaj. 14.1.2009
  Róka Rastislav ; E070 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 73 s
  Telekomunikácie prenos signálov riešenie NGN sietí prenosové médiá
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book