Search results

 1. Un(Planned) Bratislava / zost. Jostičová Katarína
  Jostičová Katarína (Compiler) Vitková, Ľubica, ; 056160 (rec.) Topolčanská, Mária, (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : VEDA, 2019 . - 353 s. 50 ks
  ISBN 978-80-224-1852-2
  zborník
  (11) - článok
  book

  book

 2. Book on the unexplored cultural heritage in communities by the Danube : DANUrB 2017 - 2019 / zost. Melinda Benkö, Pavel Gregor, Kádár Bálint, Ľubica Vitková ; rec. Hulec Mikuláš, Peter Gál, Jaszczak Agnieszka
  Benkö, Melinda (Compiler) Gregor, Pavel, ; 053130 (Compiler) Kádár Bálint (Compiler) Vitková, Ľubica, ; 056160 (Compiler) Hulec Mikuláš (rec.) Gál, Peter, (rec.) Jaszczak Agnieszka (rec.)
  1. vydanie
  Praha, Česko : Gasset, 2019 . - 137 s.
  ISBN 978-80-87079-63-8
  kultúrny turizmus regióny Európy Dunajská stratégia povodie
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (11) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2110
  book

  book

 3. Housing Estates, What's Next? / rec. Ľubica Vitková, Oldřich Ševčík
  Vitková, Ľubica, ; 056160 (rec.) Ševčík, Oldřich (rec.)
  1. vydanie
  Praha : Institute of Building Theory at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Praque, 2016 . - 248 s.
  ISBN 978-80-01-06074-2
  sídlisko urbanizmus a územné plánovanie vývoj stavby miest city blocks
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 4. Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava
  Bacová Andrea (Editor) ; A1110  Mikušková Dagmar (Editor) ; A1110 Selcová Ľubica (Editor) ; A1110 Tóthová Zuzana (Editor) ; A1110 Alexy Tibor (rec.) Glosová Dagmar (rec.) Poslušná Iva (rec.) Vitková Ľubica (rec.) ; A6160
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013 . - 102 s
  ISBN 978-80-227-3930-6
  bývanie bytové domy budovy obytné
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (20) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5200
  book

  book

 5. Current topics in architecture, urban planning and product design by PhD students at FA STU in Bratislava in 2007/08
  Vitková Ľubica (Editor) ; A6160  Brečková Danica (Editor) ; A0033
  Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008 . - 163 s
  ISBN 978-80-227-2953-6
  zborník
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  (15) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 6. Architektur - Städtbau - und Designforschung in den Arbeiten der PhD-Studenten an der FA STU in Bratislava (2004-2008/ Théorie de l´architecture, de l´urbanisme et du design dans les travaux de recherches des étudiants en PhD de la FA STU (2004-2008)
  Vitková Ľubica (Editor) ; A6160  Záhorcová Jana (Editor) ; A0033 Meziani Yakoub (Editor) ; A4140
  Bratislava : Fakultät für Architektur STU, 2008 . - 185 s
  ISBN 978-80-227-2954-3
  architektúra-teória
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (24) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book