Search results

 1. Výskum a analýza možností výroby respirátora z antibakteriálneho materiálu Záverečná správa / aut. Juraj Beniak, Peter Križan, Iveta Onderová
  Beniak Juraj ; 020070  Križan Peter ; 020070 Onderová Iveta ; 020070
  Bratislava 2020 . - 54 s.
  antibakteriálny materiál respirátor antibacterial material respirator
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania : záverečná výskumná správa / aut. Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Peter Križan, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Juraj Beniak, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2018 . - [23] s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Výskum zhutňovacieho systému suchých kalov / aut. Ľubomír Šooš, Peter Križan, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2018 . - 25 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Skúšky peletovania digestátu z bioplynových staníc / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Jozef Bábics
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 10 s.
  digestát fermentácia digestate fermentation
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Vývoj tlakového uzáveru výstupu suchých kalov proti úniku pary / aut. Jozef Bábics, Juraj Ondruška, Ľubomír Šooš, Peter Križan, Miloš Matúš
  Bábics Jozef ; 020070  Ondruška Juraj ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 24 s.
  čistiarenský kal sewage sludge
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Návrh technológií pre dopravu palív z nedrevnej biomasy / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 29 s.
  fytomasa phytomass
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 7. Návrh technológie dezintegrácie kakaových šupiek / aut. Peter Križan, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 15 s.
  biomasa biomass
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 8. Expertná analýza zhutňovania slnečnicových šupiek / aut. Peter Križan, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 9 s.
  biomasa biomass
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 9. Expertíza briketovania sklárskeho kmeňa a technická pomoc u externého spracovateľa : zmluva o dielo 11/2016 / aut. Ľubomír Šooš, Peter Križan, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Križan Peter ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta 2016 . - 54 s.
  briketovanie aditíva briquetting additives
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Expertná analýza zhutňovania kakaových šupiek / aut. Peter Križan, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 14 s.
  biomasa biomass zhutňovanie densification
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book