Search results

 1. Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska
  Baláž Martin ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136674
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Materiálové zhodnocovanie plastových odpadov formou kompozitných materiálov
  Senková Mariana ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133206
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike
  Fiťka Ivan ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133190
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Analýza konštrukcií zhutňovacích (briketovacích a peletovacích) strojov
  Šoltýs Samuel ; 020070  Križan Peter (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : B-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113374
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Analýza výrobného procesu na rezacom CNC plotri vo firme Afinis Group s.r.o.
  Filipek Patrik ; J  Križan Peter (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management production manufacturing system výroba výrobný proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82522
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Základné vlastnosti a zvláštnosti rôznych druhov biomasy
  Mikyšková Michaela ; J  Križan Peter (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management biomass biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74288
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Ekonomická analýza technologických liniek pre zhodnocovanie biomasy
  Orsághová Lucia ; J  Križan Peter (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management dendromass phytomass pelety brikety fytomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95419
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Zhodnocovanie drevného odpadu vo výrobnej prevádzke
  Szabó Ľudovít ; J  Križan Peter (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality biomass Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74008
  bakalárska práca
  book

  book

 10. book

  book