Search results

 1. Real-time vizualizácia spätnoväzbového riadenia laboratórnych mechatronických systémov
  Gago Radoslav ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153455
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh a praktická realizácia vnorenej prototypizačnej platformy na výuku teórie automatického riadenia
  Jediný-Janček Jakub ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125486
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh bezkolízneho riadenia autonómneho vozidla
  Lučan Martin ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108484
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Modelovanie a návrh riadenia invertovaného kyvadla
  Zahorjan Miroslav ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108436
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Pevnostná analýza hydraulických klieští
  Gulan Martin ; J0020  Élesztös Pavel (Thesis advisor) ; J220
  pevnostná analýza metóda konečných prvkov finite element method
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73715
  bakalárska práca
  book

  book