Search results

 1. Embedded predictive control of a laboratory inverted pendulum system
  Kulhánek Jakub ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144834
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Simultánna lokalizácia a mapovanie na platforme mobilného robota
  Lučan Martin ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144823
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Tvorba webovej aplikácie pre obsluhu a monitorovanie laboratórneho HVAC systému
  Köplinger Richard ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144828
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh a riadenie pohybovo-aretačného systému zariadenia na uzatváranie ropných vrtov
  Kováč Michal ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144743
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Attitude determination and control of a CubeSat nanosatellite
  Mamarasulov Jokhongir ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139401
  diplomová práca
  book

  book

 6. Experimentálne zariadenie na praktickú implementáciu adaptívneho prediktívneho riadenia
  Čelko Filip ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137804
  diplomová práca
  book

  book

 7. Experimentálne zariadenie na výskum riadenia procesov vykurovania, vetrania a klimatizácie v budovách
  Minarčík Peter ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138262
  diplomová práca
  book

  book

 8. Real-time stabilizing predictive control of a 2DOF helicopter model
  Lizúch Martin ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138220
  diplomová práca
  book

  book

 9. Riadenie laboratórneho modelu invertovaného kyvadla
  Zahorjan Miroslav ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137800
  diplomová práca
  book

  book

 10. Experimentálne zariadenie na výskum adaptívneho získavania energie z vibrácií
  Trnovec Ján ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128863
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book