Search results

 1. Modelovanie zdrojov a prevádzkových parametrov QoS v NGN sieťach : dát. obhaj. 21.8.2012, č. ved. odb. 5-2-15
  Klučik Stanislav ; E070  Baroňák Ivan (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 111 s DVD
  Telecommunications QoS IPTV
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72462
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book