Search results

 1. Návrh a výroba modelov sústružníckych nožov ako výučbových pomôcok : Bakalárska práca
  Tóth Ľudovít  Siketová Katarína (Thesis advisor) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 33 s., CD-ROM
  rezné nástroje model machine tools model výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47374
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Rezné nástroje na výrobu ozubenia = Cutting tools for gear manufacturing : Bakalárska práca
  Tulala Rastislav  Pecháček František (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  ozubenie ozubené kolesá rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Moderné rezné materiály = Modern cutting materials : Bakalárska práca
  Zbyvateľ Adrián  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  rezné materiály rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh rezných materiálov pre trieskové obrábanie kalených a ťažko obrobiteľných ocelí = Cutting materials design for machining of hardening and hard to-machined steels : Bakalárska práca
  Mičuda Michal  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 50 s príl (1 CD-ROM)
  rezné nástroje konštrukčné materiály
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Analýza prierezu odrezávanej vrstvy pri sústružení lichobežníkových závitov= The analysis of the cut off layer cross-section in lathe turning of trapezoid threads : Bakalárska práca
  Buchanec Ivan  Görög Augustín (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje sústruženie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Počítačom podporovaná obnova rezných nástrojov = Computer controlled renewal of cutting tools : Bakalárska práca
  Vicena Attila  Charbula Jozef (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Rezné nástroje charakterizované tvarom reznej hrany = The Cutting tools defined by shape of the cutting cant : Bakalárska práca
  Vavro Martin  Pecháček František (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Rezné nástroje charakterizované zubovou medzerou = Cutting tools characterized by cog gap : Bakalárska práca
  Martinák Peter  Pecháček František (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007
  MTF ; . - 53 s príl (1 CD-ROM)
  rezné nástroje frézovacie stroje povlakovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Výučba geometrie rezných nástrojov = Education of geometry cutting tools : Bakalárska práca
  Kováč Martin  Charbula Jozef (xxx) ; M3000 Pokorný Peter (Consultant) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 62 s príl (1 CD-ROM)
  rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Rezné nástroje charakterizované priemerom = Diameter Characterized Cutting Tools : Bakalárska práca
  Telepčák Peter  Pecháček František (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje vrtáky frézy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book