Search results

 1. Opotrebovanie boridovaných rezných nástrojov
  Šimo Ľuboš  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly coatings cutting tools wear boridovanie povlakovanie rezné nástroje opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90807
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Meranie opotrebovania rezných nástrojov = Detection cut tools wear : Diplomová práca
  Hrušovská Marcela  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 79 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje opotrebovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv procesu sústruženia na dynamické správanie sa sústružníckeho noža = The Effect of Turning Process on Dynamical Behaviour of Cutting Tool : Diplomová práca
  Ester Jozef  Naď Milan (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 77 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje sústruženie dynamická analýza metóda konečných prvkov rezonancia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Obnova rezných vlastností nástrojov = Renewal methods of cutting tools : Diplomová práca
  Matlák Szilárd  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2007
  MTF ; . - 107 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje povlakovanie ostrenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Opotrebenie rezných nástrojov : Diplomová práca
  Lakota Stanislav ; M3000  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2007 . - 126 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Súčasné povlaky na rezných nástrojoch : Diplomová práca
  Bilovský Róbert  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2007
  MTF ; . - 73 s
  rezné nástroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Obnova rezných vlastností nástrojov : Diplomová práca
  Gergely Marek  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 88 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby rezné nástroje povlakovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Opotrebenie rezných nástrojov = Deterioration of cutting tools : Diplomová práca
  Šiška Roman  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 91 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby rezné nástroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Moderné brúsne materiály : Diplomová práca
  Polačiková Silvia  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 81 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby brúsenie rezné nástroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Banka technologických údajov pre rezné nástroje : Diplomová práca
  Karaba Peter  Velíšek Karol (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 1998
  MTF ; . - 60 s abstr. + príl. + disk.
  dátabázové systémy rezné nástroje strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book