Search results

 1. Kvantifikácia mikroštruktúry PM nástrojovej ocele
  Palúch Ondrej ; M  Jurči Peter (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2014 ; Degree program : 665 . - 52s CD
  Materials Engineering Vanadis 6 heat treatment powder metallurgy tepelné spracovanie prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96653
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza súčiastky vyrobenej izostatickým lisovaním za tepla
  Toth Lukáš ; M  Gogola Peter (Thesis advisor) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 47s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering powder metallurgy pressing prášková metalurgia molybdén lisovanie mikrotvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74901
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Metalografická analýza tepelne ovplyvnených častíc vysokopevných hliníkových zliatin pripravených rýchlym zachladením z taveniny
  Kvasnovský Roman ; M  Čavojský Miroslav (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 51s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering powder metallurgy rapid solidification Aluminium thermal stability tepelná stabilita prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74911
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Mikroskopická analýza laserom pretaveného povrchu ocele K390 Microclean : Bakalárska práca
  Jančeková Pavlína  Štefániková Mária (Thesis advisor) ; M1100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 53 s., CD-ROM
  powder metallurgy prášková metalurgia materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84910
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza nástrojových ocelí ledeburitického typu : Bakalárska práca
  Haršáni Marián ; M1000  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011 . - 60 s., CD-ROM
  powder metallurgy nástrojová oceľ prášková metalurgia materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74892
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie tvarových sústružníckych nožov pri výrobe ihlových ložísk
  Strasser David ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management turning tool powder metallurgy prášková metalurgia povlakovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73957
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Prehľad technológie izostatického lisovania za tepla
  Takáč Ladislav  Gogola Peter (Thesis advisor) ; M130
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  prášková metalurgia mikrotvrdosť powder metallurgy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74896
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv prísady kobaltu na mikroštruktúru kompaktov z nástrojovej ocele
  Ježovičová Jana  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  powder metallurgy prášková metalurgia nástrojová oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74959
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Mikroskopická analýza kompaktov z nástrojovej ocele K390 Microclean
  Ježovič Jozef  Štefániková Mária (Thesis advisor) ; M1100
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  prášková metalurgia nástrojová oceľ powder metallurgy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74960
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv tepelného spracovania na výsledné mechanické vlastnosti Al zliatiny vyrobenej cestou práškovej metalurgie
  Čavojský Pavol  Krížik Peter (Thesis advisor) ; J0070
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  powder metallurgy tepelné spracovanie prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74914
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book