Search results

 1. Vlastnosti a štruktúrna stabilita rýchlo zachladených komplexných kovových materiálov na báze hliníka
  Toth Lukáš ; M  Čavojský Miroslav (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 667 . - 75s CD
  Materials Engineering mechanical properties powder metallurgy extrusion rapid solidification hliníkové zliatiny mechanické vlastnosti prášková metalurgia lisovanie komplexné kovové zliatiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99774
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium mikroštruktúry výliskov vyrobených rýchlym chladením z taveniny na báze hliníka
  Masláková Martina ; M  Čavojský Miroslav (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 667 . - 82s CD
  Materials Engineering rapid solidification mechanical properties mechanické vlastnosti štruktúrna stabilita prášková metalurgia hliníkové zliatiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99735
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza boridovaných vrstiev na nástrojovej oceli K 190
  Krátká Monika  Sedlická Viktória (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ; . - 74s CD
  Materials Engineering powder metallurgy RTG analýza prášková metalurgia boridovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79526
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Analýza laserom pretaveného povrchu nástrojovej ocele K390 Microclean po izostatickom lisovaní za tepla
  Ježovičová Jana  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 73s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering powder metallurgy prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79615
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza laserom pretaveného povrchu nástrojovej ocele K390 Microclean po tepelnom spracovaní
  Ježovič Jozef  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 71s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering heat treatment powder metallurgy tepelné spracovanie prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79620
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza laserom pretaveného povrchu nástrojovej ocele K390 Microclean : Diplomová práca
  Šimonovič Andrej  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 67 s., CD-ROM
  powder metallurgy prášková metalurgia nástrojová oceľ materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75290
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Mikroskopická analýza kompaktov z nástrojových ocelí S590 Microclean a S790 Microclean
  Kozánek Oto  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  powder metallurgy mikroskopická analýza nástrojová oceľ prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75335
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Analýza vlastností nekonvenčného klzného materiálu pripraveného izostatickým lisovaním práškovej RO so sulfidom molybdénu = Analysis of properties of an unconventional slip material made by an isostatic pressing of powder high-speed steel out of molybdenum sulphide : Diplomová práca
  Sojka Jaroslav ; M3000  Beznák Matej (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009 . - 77 s 1 CD-ROM
  trenie opotrebenie prášková metalurgia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv teplotných podmienok na správanie sa kovografitových kief = Immanate of temperature conditions on behavior of metal-graphit brushes : Diplomová práca
  Cibuľa Michal  Šuba Roland (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 95 s Prílohy, 1 CD-ROM
  kompozity prášková metalurgia korózia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Hodnotenie štruktúry a vlastností konštrukčných profilov lisovaných z kompozitných zmesí Al práškov s prísadou kermaických častíc = Evaluation of structure and properties of the constructional sections pressed from composite aluminium powders with additional ceramic particles : Diplomová práca
  Polovka Michal  Balog Martin (xxx) Antušek Andrej (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  prášková metalurgia kompozitné materiály
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book