Search results

 1. Laserové zváranie austenitických B legovaných ocelí vyrobených metódami práškovej metalurgie a valcovaním odliatej bramy
  Dřímal Daniel ; M980  Kolenič František
  Technológia zvárania 2012 [elektronický zdroj] : . s.[7]
  laserové zváranie, prášková metalurgia
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Applying ultrasonics vibrations to the moulding of powder
  Tolnay Marián ; J0070  Jerz Vladimír ; J0070 Bachratý Michal ; J0070 Staš Ondrej ; J0070
  ANNALS of the Oradea University . Vol. VIII (XVIII) (2009), s.1450-1458
  ultrasound powder metallurgy ultrazvuk prášková metalurgia
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Creep hliníkových zliatin vyrobených práškovou metalurgiou
  Britanová Alena ; J280  Gondár Ernest ; J280
  Technológia 2009 : . s.11-14
  prášková metalurgia hliníkové zliatiny Aluminium alloys powder metallurgy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Fraktografia hliníkových zliatin po creepových skúškach
  Britanová Alena ; J280  Gondár Ernest ; J280 Čavojský Miroslav ; M1000
  Fraktografia - Fractography 2009 : . s.129-134
  hliníkové zliatiny prášková metalurgia powder metallurgy Aluminium
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Experimentálne overenie vplyvu ultrazvukových kmitov pri lisovaní práškov
  Tolnay Marián ; J0070  Jerz Vladimír ; J0070 Bachratý Michal ; J0070
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 7, č. 2 (2008), s.38-39,42
  ultrazvuk prášková metalurgia lisovanie ultrasonics powder metallurgy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Application of laser technology in powder metallurgy. Využitie laserovej technológie v práškovej metalurgii
  Pokusa Anton ; M230  Švábik Milan
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1024-1031
  laserové technológie prášková metalurgia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Zvýšenie trvanlivosti práškových RO povlakovaním TiN
  Pokusa Anton ; M230  Šuba Roland ; M3000
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.77-81
  prášková metalurgia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  (1) - xxx
  article

  article

 8. Zlepšenie parametrov výrobkov práškovej metalurgie
  Pokusa Anton ; M230  Šuba Roland ; M3000
  Náradie 99 : . s.278-281
  prášková metalurgia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  (1) - xxx
  article

  article