Search results

 1. Štúdium účinkov radiácie na zmenu vlastností ocelí tlakových nádob reaktorov pomocou skúšky Small Punch Test : Doktorandská dizertačná práca
  Petzová Jana  Kupča Ľudovít (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2004
  MTF ; . - 140 s autoreferát
  radiácia vlastnosti materiálov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book