Search results

 1. Meranie, analýza a modelovanie termofyzikálnych vlastností materiálov
  Čička Roman ; M1000  Drienovský Marián ; M1000 Pašák Matej ; M980 Krajčovič Jozef ; M1000 Behúlová Mária ; M2000
  36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář : . s. 23-26
  meranie a analýza modelovanie vlastnosti materiálov
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. The influence of material properties on the radial pressure within cylindrical chambers throughout the biomass compacting process / aut. Juraj Ondruška, Peter Biath, Juraj Beniak, Viliam Čačko
  Ondruška Juraj ; J0070  Biath Peter ; J0070 Beniak Juraj ; J240 Čačko Viliam ; J0070
  ERIN 2014 : . S. [5], CD ROM
  vlastnosti materiálov properties of sorption materials
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Probleme in der Verwaltung der Bau-und Abbruchabfälle
  Ledererová Miriam ; V260 
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : . s.227-235
  building materials odpad properties stavebné materiály vlastnosti materiálov waste
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Materiály kanalizačných rúr
  Rusnák Dušan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.247-254
  deformation elastic pipe characteristic of materials kanalizačné rúry kruhová tuhosť life-time menovitá svetlosť nominal diameter odolnosť proti oderu pružná rúra rigid pipe sewage pipes statická únosnosť tuhá rúra vlastnosti materiálov životnosť deformácia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article