Search results

 1. Simulácia jednoosového stláčania sypkých materiálov pomocou FEM
  Štefančík Ján ; J  Krok Alexander (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Machines and Equipment for Chemical and Food Industries particular material partikulárny materiál chemické a potravinárske stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94929
  diplomová práca
  book

  book

 2. Rozpojovanie sypkých materiálov ( Disintegration of the bulk materials)[CD-ROM] : diplomová práca
  Nič Pavel ; J0040  Juriga Martin (xxx) ; J0040 Kmeťo Juraj (Opponent)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 79
  rozpojovanie frakčné zloženia partikulárna látka particular material disintegration fractional structure
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Frakčná analýza sypkého materiálu (Particle size distribution of particular materials) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Mikuláš Radovan ; J0040  Juriga Martin (xxx) ; J0040 Kmeťko Juraj (Opponent)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 60 s
  partikulárna látka triedenie sitová analýza particular material sieving analysis sorting
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Frakčná analýza partikulárneho materiálu. (Fractional composition of particular materials) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Brath Daniel ; J180  Peciar Marián (xxx) ; J180 Gužela Štefan (Consultant) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 81 s
  particular material sorting sieve analysis moisture
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. STAVEBNICOVÝ HOMOGENIZÁTOR. (Sectional homogenizer ) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Sihelský Miroslav ; J180  Gužela Štefan (xxx) ; J180 Peciar Marián (Consultant) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 100 s
  partikulárny materiál experimentálne meranie homogenizátor particular material experimental measuring homogenizer
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book