Search results

 1. The force effect on the blade of the homogenizer
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040 Peciar Marián ; J0040
  Proceedings of 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . CD-ROM, p. 604-613
  partikulárna látka miešanie particular material mixing
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  (1) - monografia
  (2) - dizertačná práca
  article

  article

 2. Návrh meracieho systému pre partikulárne látky
  Peciar Peter ; J0040  Peciarová Zuzana ; J0020
  Principia Cybernetica 2014 [elektronický zdroj] : . USB kľúč, s. 61-65
  partikulárne látky merací systém particular material measuring system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  (1) - dizertačná práca
  article

  article

 3. Vplyv veľkosti frakcie drevnej biomasy na energetickú náročnosť procesu výroby tuhých biopalív
  Matúš Miloš ; J0070  Križan Peter ; J0070
  Energie z biomasy XIV [elektronický zdroj] : . s.48-54
  stlačiteľnosť partikulárna látka compressibility particular material
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 4. Finálna úprava špeciálnych chemikálií granuláciou
  Fekete Roman ; J0040  Peciar Marián ; J0040 Gužela Štefan ; J0040 Peciar Peter ; J0040
  Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí : . s.29-34
  partikulárna látka particular material kompaktovanie compacting
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Calibration of measuring system for deternining of discrete forces acting on the blade during the mixing process of particulate matter
  Kluka Martin ; J0040  Peciar Peter ; J0040 Stankovič Matej ; J0040 Peciar Marián ; J0040
  Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.97-105
  particular material partikulárny materiál
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Využitie DEM metódy pre simuláciu napätosti vo vrstve partikulárnej látky
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040
  Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí : . s.157-163
  partikulárna látka particular material merací systém measuring system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Vyhodnocovanie šmykových testov vlhkých partikulárnych materiálov pomocou reologických modelov
  Poláková Katarína ; J0040  Fekete Roman ; J0040
  Procesní technika 2011 [Elektronický zdroj] . s.[9]
  partikulárna látka Vlhkosť particular material moisture
  http://chps.fsid.cvut.cz/pt2011/pdf/1100015-1.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Vplyv piestového núteného plnenia na rozloženie objemovej hmotnosti a napätia v klinovej násypke
  Polák Peter ; J0040  Krok Alexander ; J0040 Peciar Marián ; J0040
  Procesní technika 2011 [Elektronický zdroj] . s.[9]
  partikulárny materiál valcový kompaktor particular material roll compactor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Rýchlosť výtoku partikulárnej látky zo zásobníka
  Gužela Štefan ; J0040  Fekete Roman ; J0040
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 60, č. 2 (2009), s.87-103
  partikulárny materiál miešanie particular material mixing
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Návrh zmiešavacieho zariadenia partikulárnych látok pre laboratórne účely
  Ploskuňáková Lucia ; J0070 
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation : . s.nestr.
  zmiešavač partikulárne látky design blender particular material
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article