Search results

 1. book

  book

 2. Vzájomný vplyv parametrov procesu kompaktovania
  Daru Boris ; J0040  Fekete Roman (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries compaction prášok kompaktovanie pressure
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62854
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Možnosti úpravy sypnej hustoty a hustoty po strasení redukovaných práškov zmenou ich granulometrického zloženia
  Vaňa Dušan ; M3000  Pokusa Anton (Thesis advisor) ; M230
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  prášok sypná hustota morphology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63335
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Kompaktovanie práškových materiálov [CD-ROM]
  Rudá Marieta ; J  Fekete Roman (xxx) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 101 s
  kompaktor prášok granulácia briketovanie powder granulation briquetting
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Závislosť hustoty výliskov na zmene sypnej hustoty železného prášku WPL pre zvolené tlaky = Dependence of density compact on the changeover apparent density WPL ferrous powder by selected pressures : Diplomová práca
  Šnejt Martin  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 66 s 1 CD-ROM
  prášok hustota výlisku sypná hustota
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh pece na prípravu skleného granulátu [CD-ROM]
  Rawski Tomáš ; J  Fekete Roman (xxx) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 89 s
  granula prášok drying
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book