Search results

 1. Výskum technológie výroby farmaceutických produktov aglomeráciou / aut. Marián Peciar, Roman Fekete, Peter Peciar, Maroš Eckert, Oliver Macho
  Peciar Marián ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Peter ; 020040 Eckert Maroš ; 020040 Macho Oliver ; 020040
  Farmakokinetický seminář III : . S. 2, CD ROM
  prášok aglomerácia powder agglomeration
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 2. A numerical analysis of thermomechanical behaviour of pharmaceutical powders during die compaction
  Krok Alexander ; J0040  Peciar Marián ; J0040 Chuan-Yu Wu
  Particulate Processes in the Pharmaceutical Industry IV . s. 113
  FEM-finite element method prášok MKP - metóda konečných prvkov powder
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 3. Temperature distribution in material after the roll pressing
  Fekete Roman ; J0040  Juhás Martin ; J0020 Peciar Marián ; J0040 Gužela Štefan ; J0040
  Particulate Processes in the Pharmaceutical Industry IV . s. 3
  prášok kompaktor powder roll pressing
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 4. Numerical investigation into the influence of the punch shape on the mechanical behavior of pharmaceutical powders during compaction
  Krok Alexander ; J0040  Peciar Marián ; J0040 Fekete Roman ; J0040
  Particuology . Vol. 16 (2014), s. 116-131
  prášok MKP - metóda konečných prvkov powder FEM-finite element method
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 5. Obtaining testing of metallic waste termosetting powders with different grain size and components / aut. George-Andrei Ursan, Ľubomír Šooš, Juraj Beniak, Costel Tugui, Stefan Cristian Macovei, Razvan Ioan Grapina
  Ursan George-Andrei  Šooš Ľubomír ; J0070 Beniak Juraj ; J0070 Tugui Costel Macovei Stefan Cristian Grapina Razvan Ioan
  EPE 2014. Proceedings . S. 849-852
  prášok odpad powder waste
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Morfologické charakteristiky mikroštruktúry a vnútorné defekty v rýchlo stuhnutých časticiach prášku ocele Ch12MF4
  Mesárošová Jana ; M1000  Grgač Peter ; M1000 Behúlová Mária ; M2000
  SEMDOK 2013 : . s.136-139
  prášok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Modelling the mechanical behaviour of powders during compaction by modified Drucker-Prager Cap model
  Krok Alexander ; J0040  Polák Peter ; J0040 Peciar Marián ; J0040
  ERIN 2013. Proceedings of abstracts with full papers on CD [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [7] p.
  prášok zhutňovanie die compaction powder
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Úvaha o tokových vlastnostiach vlhkých práškov
  Fekete Roman ; J180  Peciar Marián ; J180
  CHISA 2007. 54. konference chemického a procesního inženýrství : . s.CD Rom
  prášok reológia Jenike cell powder material
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article