Search results

 1. Vplyv tlaku a dodatočných plynov na tvrdosť W-C povlakov pripravovaných DC magnetrónovým naprašovaním
  Hviščová Petra  Lofaj František ; M1000 Novák Michal ; M1000 Lattová Anna
  SEMDOK 2013 : . s.162-166
  povlaky naprašovanie
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Zvýšenie životnosti lemovacích hláv použitím povlakov TiN/ZrN + Movic deponovaných katódovým oblúkovým naparovaním a magnetronovým naprašovaním
  Sondor Jozef  Béger Miroslav Čaplovič Ľubomír ; M1000 Sahul Martin ; M1000
  Vrstvy a povlaky 2013. Coatings and layers 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.[10]
  povlaky naprašovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Vplyv parametrov magnetrónového naprašovania na štruktúru a vybrané vlastnosti nitridov chrómu na nástrojovej oceli
  Béger Miroslav ; M1000  Jurči Peter ; M1000 Grgač Peter ; M1000 Kusý Martin ; M1000 Mečiar Svätopluk ; M3000
  SEMDOK 2012 : . s.104-107
  naprašovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Target Ti-Al materials for magnetron sputtering prepared by HIP. Ti-Al terče pre magnetrónové naprašovanie pripravené HIP
  Hrnčiar Viliam ; J280  Demian Svetozár ; M1000 Dománková Mária ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Acta Metallurgica Slovaca . Roč. 13, mimoriadne číslo 1 (2007), s.755-759
  naprašovanie TiAl magnetron sputtering
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Ti-Al terče pre magnetrónové naprašovanie pripravené izostatickým lisovaním
  Hrnčiar Viliam ; J280  Demian Svetozár ; M1000 Dománková Mária ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.584-588
  naprašovanie Lisovanie izostatické
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Vysokočisté materiály a ich ďalšie technologické spracovanie. High purity materials and their subsequent technological processing
  Turňa Milan ; M3000  Kovačócy Pavel ; M3000 Marônek Milan ; M3000 Koleňák Roman ; M3000
  METAL 2001 : . s.8
  povlaky naprašovanie targety
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Vytváranie tenkých povlakov PVD naprašovaním. Formation of sputter - deposited films
  Koleňák Roman ; M3000  Turňa Milan ; M3000 Vascak Milan
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.145-151
  povlaky naprašovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - skriptá
  article

  article

 8. Joining of non-metallic tergets
  Koleňák Roman ; M3000  Kovačócy Pavel ; M3000 Turňa Milan ; M3000 Vascak Milan
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.87-93
  targety spájkovanie naprašovanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - skriptá
  article

  article

 9. Technológie vákuového naprašovania a naprašovacie targety
  Koleňák Roman ; M3000  Turňa Milan ; M3000
  Spájkovanie a lepenie : . s.38-45
  naprašovanie targety
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. Výroba bimetalických targetov pre iónové naprašovanie
  Turňa Milan ; M3000  Kovačócy Pavel ; M3000 Púčik Vladimír ; M3000
  Ekológia a ekonomika povrchových úprav : . s.89-94
  targety naprašovanie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article