Search results

 1. Návrh automatického generovania testovacích dát a ich vplyv na bázu dát v informačných systémoch : Dizertačná práca
  Tanuška Pavol ; M6000 
  1999 : STU v Bratislave MTF, 1999 . - 134 s
  systémy informačné databázy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book