Search results

 1. Návrh databázy pre Teledozimetrický systém : Záverečná práca
  Koštial Juraj  Važan Pavel (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 58 s abstr.
  databázy teledozimetrické systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh bázy dát pre zubnú ambulanciu : Záverečná práca
  Kulhavý Jaroslav  Tanuška Pavol (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 62 s abstr.
  databázy zubné ambulancie Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Báza dát pre sledovanie personálnych údajov útvaru : Záverečná práca
  Fitoš Milan  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 52 s abstr.
  databázy personálny informačný systém Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh bázy dát pre modul samospráva mesta : Záverečná práca
  Fančovičová Daniela  Tanuška Pavol (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 42 s abstr.
  databázy mestské samosprávy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh databázy pre systém evidencie chemických vzoriek : Záverečná práca
  Neštický Jozef  Husárová Bohuslava (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 48 s abstr.
  databázy chemické vzorky Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Báza dát pre systém na podporu narábania s nebezpečnými a zdraviu škodlivými látkami : Záverečná práca
  Blatnický Roman  Makyš Peter (Organizer of meeting) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2001
  MTF ; . - 56 s abstr. + disk.
  databázy nebezpečné látky Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book