Search results

 1. Dekodér prídavných samoopravných kódov systému CD ROM : Výskumná správa KTL
  Farkaš Peter ; E070 
  Bratislava : EF SVŠT, 1988
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Vývoj a realizácia technických prostriedkov dekodéra CD ROM : Výskumná správa KTL
  Štyrák Jozef ; E240  Hodál Ján ; E240 Vlachynský Peter ; E240
  Bratislava : EF SVŠT, 1988
  výskumná správa
  (1) - výskumná správa
  book

  book

 3. Prostriedky a spôsoby diaľkového prenosu dát : Záverečná správa k výskumnej úlohe P 04-521-501/03 E 01, Počítačové siete
  Bratislava : EF SVŠT, 1983
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book