Search results

 1. Výpočet potrebného príkonu pre rotačný miešač
  Juriga Martin ; J180  Peciar Marián ; J180 Gužela Štefan ; J180
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  mixer miešač príkon výpočet power
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Vplyv vybraných parametrov na energetickú náročnosť miešania v rotačnom miešači
  Juriga Martin ; J180  Peciar Marián ; J180 Gužela Štefan ; J180
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.489-497
  partikulárna látka miešanie lopatka particulate material mixing blade
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article