Search results

 1. Považská Bystrica - verejné priestory v meste
  Smetanová Gabriela ; 056160  Čúrna Janka ; 056160 (Thesis advisor)
  2016
  FAR ; Date of acceptation : 09.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83151
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Bratislava - MČ Ružinov - rozvojové územie - areál Slovnaft
  Katona Mária ; 056160  Čúrna Janka (Thesis advisor)
  2015
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112427
  diplomová práca
  book

  book

 3. Bratislava - MČ Ružinov - rozvojové územie - areál Slovnaft
  Kovácsová Kristína ; 056160  Čúrna Janka (Thesis advisor)
  2015
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112429
  diplomová práca
  book

  book

 4. Voľnočasové aktivity vo verejnom priestore / aut. Janka Čúrna
  Čúrna Janka ; 056160 
  Public spaces [elektronický zdroj] : . CD ROM, s. 10
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Doprava v kúpeľnom meste / aut. Janka Čúrna
  Čúrna Janka ; A6160 
  Trenčianske Teplice v urbanistickej tvorbe : . S. 14-17
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Prof. Ing. arch. Ján Svetlík, CSc. : (urbanisticko-architektonická a pamätníková tvorba)
  Čúrna Janka ; A6160 
  1. vyd
  Bratislava : FA STU , 2014 . - 6 s
  Svetlík Ján
  http://www.fa.stuba.sk/docs//uu/dokum/svetlik.pdf
  elektronické dokumenty
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book

 7. Bratislava - Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
  Progner Richard ; A  Čúrna Janka (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design reconstruction rekonštrukcia Bratislava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83504
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Doprava v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice
  Čúrna Janka ; A6160 
  Bardkontakt 2014 : . s. 161-168
  termálne pramene minerálne pramene kúpeľníctvo balneoterapia doprava cyklistická doprava cestná doprava železničná verejný priestor uzly
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Bratislava - Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
  Helcová Alexandra ; A  Čúrna Janka (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design Transportation Prestavba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82347
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Rekonštrukcia námestia - Bratislava - Stará Dúbravka
  Ješová Katarína ; A  Čúrna Janka (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design environment environment environment reconstruction doprava rekonštrukcia námestie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69164
  bakalárska práca
  book

  book