Search results

 1. Teaching IoT using Raspberry Pi based RC-Car / aut. Pavol Bisták, Reza Meozzi, Francesco Semeraro, Giuseppina Nicassio
  Bisták Pavol ; 030400  Meozzi Reza Semeraro Francesco Nicassio Giuseppina
  2020 Cybernetics & Informatics (K&I) : . [6] s.
  internet of things IoT course curriculum project based learning course evaluation Raspberry PI IoT smart car
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Meranie statických a dynamických charakteristík elektrických obovodov s využitím Arduina
  Hanuska Pavel ; 030400  Bisták Pavol ; 030400 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-AM . - 64 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137880
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Tvorba jednoduchého mechatronického systému reprezentujúceho manipulátor
  Chudiak Filip ; 030400  Bisták Pavol ; 030400 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-AM . - 57 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135363
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Tvorba mobilnej aplikácie pre riadenie vozidla s využitím React Native
  Dičér Andrej ; 035000  Bisták Pavol ; 030400 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 63 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144428
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Webová aplikácia pre meranie pracovnej výkonnosti
  Špindor Juraj ; 035000  Bisták Pavol ; 030400 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 58 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116146
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Webová aplikácia pre vizualizáciu a riadenie trojhladinového hydraulického systému v jazyku JavaScript
  Skalicky Zdenko ; 035000  Bisták Pavol ; 030400 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 53 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123424
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Introductory experiments for a stable plant control / aut. Mikuláš Huba, Pavol Bisták, Matej Rábek, Katarína Žáková
  Huba Mikuláš ; 030400  Bisták Pavol ; 030400 Rábek Matej ; 030400 Žáková Katarína ; 030400
  exp.at ’19 : . S. 155-160
  learning object competence-based learning and training feedforward control Matlab/Simulink laboratory experiment remote control
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8876545
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Seeking a unique view to control of simple models / aut. Mikuláš Huba, Katarína Žáková, Pavol Bisták, Mária Hypiusová, Peter Ťapák
  Huba Mikuláš ; 030400  Žáková Katarína ; 030400 Bisták Pavol ; 030400 Hypiusová Mária ; 030400 Ťapák Peter ; 030400
  IFAC-PapersOnLine : . Vol. 52, Iss. 9 (2019), s. 91-96
  PI control disturbance observer extended state observer IMC ADRC
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319304653
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. 3D three-tank remote laboratory based on matlab and websockets / aut. Pavol Bisták
  Bisták Pavol ; 030400 
  exp.at ’19 : . S. 85-89
  remote laboratory real three-tank system Matlab/Simulink JavaScript 3D websocket
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8876585
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Analysis of higher derivative degree PID controllers via virtual laboratory / aut. Pavol Bisták, Mikuláš Huba
  Bisták Pavol ; 030400  Huba Mikuláš ; 030400
  MED 2019 : . S. 356-361
  PID control virtual laboratory Matlab/Simulink higher derivative degree filter prefilter first order time-delayed plant
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8798527
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article