Search results

 1. Alternatívne metódy odstraňovania nutrientov z odpadových vôd
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 04.08.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136566
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Possibilities of Phosphorus Recovery from Liquid Waste in Wastewater Treatment Plant / aut. Stanislava Kecskésová, Bibiána Kožárová, Anna Grenčíková, Miloslav Drtil
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Kožárová Bibiána ; 046290 Grenčíková Anna ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Chemické listy . Vol. 114, iss. 4 (2020), s. 257-264
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Zrážanie fosforu z odpadových a kalových vôd / aut. Bibiána Kožárová, Stanislava Kecskésová, Zuzana Imreová, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Kecskésová Stanislava Imreová Zuzana ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Kaly a odpady 2020 . S. 167-173
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 4. Fosfor z ČOV – súčasť odpadu alebo žiadaný produkt? / aut. Stanislava Kecskésová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Kecskésová Stanislava  Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Kaly a odpady 2020 . S. 120-126
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Chemical dissolution of struvite precipitates in pipes from anaerobic sludge digestion / aut. Stanislava Kecskésová, Zuzana Imreová, Marek Martonka, Miloslav Drtil
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Imreová Zuzana ; 046290 Martonka Marek Drtil Miloslav ; 046290
  Chemical Papers / . Vol. 74, iss. 8 (2020), s. 2545-2552
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Phosphorus Recovery from The Sewage Sludge and Sewage Sludge Ash / aut. Stanislava Kecskésová, Zuzana Imreová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Imreová Zuzana ; 046290 Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Chemické listy . Vol. 114, iss. 5 (2020), s. 341-348
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 7. Inhibition of staphylococci and S. aureus in wastewater by ferrates and electrochemical methods / aut. Alžbeta Medveďová, Stanislava Kecskesová, Anna Krivjanská, Marian Vojs, Marián Marton, Jan Filip, Miroslav Fehér, Tomáš Mackuľak
  Medveďová Alžbeta ; 040270  Kecskesová Stanislava Krivjanská Anna Vojs Marian ; 033000 Marton Marián ; 033000 Filip Jan Fehér Miroslav Mackuľak Tomáš ; 046290
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 13, No. 2 (2020), s. 1-6
  BDD Electrode coagulase-positive staphylococci disinfection ferrates municipal wastewater Staphylococcus aureus
  https://content.sciendo.com/view/journals/acs/ahead-of-print/article-10.2478-acs-2020-0023/article-10.2478-acs-2020-0023.xml?language=en
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 8. Microplastics as an Environmental Risk / aut. Anna Grenčíková, Paula Brandeburová, Jozef Ryba, Stanislava Kecskésová, Tomáš Mackuľak
  Grenčíková Anna ; 046290  Brandeburová Paula ; 046290 Ryba Jozef ; 049170 Kecskésová Stanislava ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Chemické listy : . Vol. 113, iss. 1 (2019), s. 16-22
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 9. Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV / aut. Miloslav Drtil, Stanislava Kecskésová
  Drtil Miloslav ; 046290  Kecskésová Stanislava ; 046290
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 62, č. 3-4 (2019), s. 13-17
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov / aut. Bibiána Kožárová, Stanislava Kecskésová, Zuzana Matulová, Pavol Kúdela, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Kecskésová Stanislava Matulová Zuzana Kúdela Pavol Drtil Miloslav ; 046290
  Voda 2019 : . S. 362-369
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article