Search results

 1. Návrh konkurenčnej stratégie firmy SES ENERGY, a.s.
  Kocsis Ján ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises strategy strategic management stratégia strategický manažment kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94628
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Organizačné a technické náležitosti projektového manažmentu
  Kocsis Ján ; J  Jerz Vladimír (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73999
  bakalárska práca
  book

  book