Search results

 1. Examination of crystal plasticity in cold drawn tube forming using FEM and Voronoi tessellation / aut. Martin Necpal, Maroš Martinkovič, Marcel Kuruc
  Necpal Martin ; 063200  Martinkovič Maroš ; 063400 Kuruc Marcel ; 063200
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 1050, DMSRE, 07.-11. september 2020, Pavlov, ČR (2021), s. 1-6
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1050/1/012011/meta
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Rotary Ultrasonic Machining. Application for Cutting Edge Preparation / aut. Marcel Kuruc
  Kuruc Marcel ; 063200 
  1. vyd.
  Springer International Publishing, 2021 ; Cham . - 104 s.
  ISBN 978-3-030-67944-6 (eBook). -- ISBN 978-3-030-67943-9
  ISSN 2365-8223
  https://www.springer.com/gp/book/9783030679439
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  (1) - príručka
  (3) - skriptá
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  book

  book

 3. Experimental study of drilling temperature, geometrical errors and thermal expansion of drill on hole accuracy when drilling CFRP/Ti alloy stacks
  Kolesnyk Vitalii  Peterka Jozef ; 063200 Kuruc Marcel ; 063200 Šimna Vladimír ; 063200 Moravčíková Jana ; 063200 Vopát Tomáš ; 063200 Lisovenko Dmytro
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 13, iss. 14 (2020), s. 1-17
  CFRP/Ti alloy stack drill thermal expansion drilling temperature hole diameter roundness
  https://www.mdpi.com/1996-1944/13/14/3232
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 4. Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním : prihláška úžitkového vzoru č. 191-2019, dátum podania prihlášky: 18.12.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 01.07.2020, Vestník ÚPV SR č.07/2020 / aut. Vladimír Šimna, Tomáš Vopát, František Jurina, Marcel Kuruc
  Šimna Vladimír ; 063200  Vopát Tomáš ; 063200 Jurina František ; 063000 Kuruc Marcel ; 063200
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 8 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/191-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Obrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábania pri vysokých rezných rýchlostiach
  Drgoň Martin ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151226
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Úprava rezných hrán vymeniteľných rezných platničiek z CBN
  Krajči Roland ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152418
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Machining of composite materials by ultrasonic assistance / aut. Marcel Kuruc
  Kuruc Marcel ; 063200 
  Advances in Science and Technology Research Journal . Vol. 14, iss. 2 (2020), s. 140-144
  ultrasonic assisted milling CFRP GFRP delamination
  http://www.astrj.com/Machining-of-composite-materials-by-ultrasonic-assistance,118943,0,2.html
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 8. Porovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvuku
  Barták Martin ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151222
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv parametrov na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastok vyrobených metódou FDM z termoplastického elastoméru
  Šturcel Roman ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151253
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Rotačné ultrazvukové obrábanie v medicíne
  Remiš Peter ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141527
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book