Search results

 1. Bisphenols emerging in Norwegian and Czech aquatic environments show transthyretin binding potency and other less-studied endocrine-disrupting activities / aut. Pavel Šauer, Helena Švecová, Kateřina Grabicová, Farah Gonul Aydin, Tomáš Mackuľak, Vít Kodeš, Line Diana Blytt, Liv Bruas Henninge, Roman Grabic, Hana Kocour Kroupová
  Šauer Pavel  Švecová Helena Grabicová Kateřina Aydin Farah Gonul Mackuľak Tomáš ; 046290 Kodeš Vít Blytt Line Diana Henninge Liv Bruas Grabic Roman Kocour Kroupová Hana
  Science of the Total Environment . Vol. 751, (2021), s. (1-11), art. no. 141801
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720353304
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Možnosti degradácie a detekcie vybraných typov mikropolutantov v odpadových vodách pomocou elektrochemických postupov
  Mičiaková Jasmína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144953
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Výskyt vybraných liečiv v povrchových a podzemných vodách Slovenska a ich možný prienik do vodných a poľnohospodárskych rastlín
  Buláková Alexandra ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150697
  diplomová práca
  book

  book

 4. Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
  Ľachká Kristína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150766
  diplomová práca
  book

  book

 5. Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita
  Suja Adam ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150802
  diplomová práca
  book

  book

 6. Možnosti výroby šumivých tabliet zo železanov za účelom dočistenia odpadových vôd
  Tamášová Katarína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150813
  diplomová práca
  book

  book

 7. Možný vplyv vybraných nanočastíc na životné prostredie
  Petrovičová Nina ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151666
  bakalárska práca
  book

  book

 8. PRESTUP LIEČIV A KONTRASTNÝCH LÁTOK Z KONTAMINOVANÝCH VÔD DO VODNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLÍN
  Brunčáková Lenka ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141894
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí
  Staňová Lívia ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135825
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Nanomateriály - účinný spôsob dezinfekcie vôd a ich následný dopad na životné prostredie
  Brandeburová Paula ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 04.08.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136539
  dizertačná práca
  book

  book