Search results

 1. Resistance spot welding of zinc coated steel sheets
  Manikandan Vinod ; 020050  Sejč Pavol ; 020050 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 09.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154099
  diplomová práca
  book

  book

 2. Progresívne technológie spájania tenkých plechov využívajúce odporový ohrev
  Pokus Adrián ; 020050  Sejč Pavol ; 020050 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144376
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Evaluation of the formability of Al-alloy EN-AA 6000 T6 / aut. Alexander Schrek, Alena Brusilová, Pavol Sejč, Marcela Pokusová
  Schrek Alexander ; 020050  Brusilová Alena ; 020050 Sejč Pavol ; 020050 Pokusová Marcela ; 020070
  Proceedings 29th International Conference on Metallurgy and Materials. Metal 2020 . S. 196 - 202, online
  car framework Al-alloy stress-strain characteristics formability testing methods
  https://www.confer.cz/metal/2020/3470-deep-drawability-of-tailor-welded-blanks-from-progressive-steels-influenced-by-material-texture
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Spojovacie prvky na vytváranie spojov metódou Resistance Element Welding / aut. Alexander Schrek, Alena Brusilová, Pavol Sejč, Ondrej Šauša ; rec. Pavol Radič, Renáta Kozmová
  Schrek Alexander ; 020050  Brusilová Alena ; 020050 Sejč Pavol ; 020050 Šauša Ondrej Radič Pavol (rec.) Kozmová Renáta (rec.)
  Zváranie - Svařování : . Roč. 69, č. 3 (2020), s. 14-17
  spojovací element REW - Resistance Element Welding
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Properties of FSW and MIG Welded Joints of AlSiMg Aluminium Alloy / aut. Pavol Sejč, Martin Bučány, Peter Zifčák
  Sejč Pavol ; 020050  Bučány Martin ; 020050 Zifčák Peter
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering / . Roč. 70, č. 2 (2020), s. 141-152
  friction stir welding
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 6. Využitie technológie spájania REW bimetalickými elementmi pri spájaní kovových s plastovými dielcami autokarosérie
  Magdolen Michal ; 020050  Sejč Pavol ; 020050 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153267
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh a overenie vhodnosti bimetalického spojovacieho elementu pre REW spájanie pozinkovaného oceľového plechu s termoplastom
  Arendáš Adam ; 020050  Sejč Pavol ; 020050 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145324
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin
  Gunda Roman ; 020050  Sejč Pavol ; 020050 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136666
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Renovácia ťahadlového háku železničných vozidiel oblúkovým naváraním.
  Világoš Tomáš ; 020050  Sejč Pavol ; 020050 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 28.08.2019 ; Degreee discipline : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Degree program : D-STM . - 140 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71542
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 10. Spájkovaný spoj rozdielnych kovových alebo kovových/nekovových materiálov a spôsob spájkovania odporovým ohrevom : úžitkový vzor č. 8488 / aut. Pavol Sejč, Alexander Schrek
  Sejč Pavol ; 020050  Schrek Alexander ; 020050
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 6 s.
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book