Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Indirect Voltammetric Sensing Platforms For Fluoride Detection on Boron-Doped Diamond Electrode Mediated via [FeF6](3-) and [CeF6](2-) Complexes Formation

Culková, Eva
článok