Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Poznatky z aplikačnej praxe v oblasti ochrany a využívania duševného vlastníctva pre výskum, vývoj a inovácie

Rešetová, Kvetoslava
článok