Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vplyv systému manažérstva kvality na marketingovú stratégiu priemyselného podniku (The effect of the quality management system on the marketing strategy of an industrial firm in a market economy.)[CD]

Jurek, Tomáš
kniha