Počet záznamov: 1  

Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR

  1. Drtil, Miloslav, 1960- Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR / aut. Miloslav Drtil, Dana Kolníková, Pavol Levársky, Jozef Tichý, Rudolf Brezina, Zuzana Imreová, Martina Švorcová, Stanislava Vlčková. Kolníková, Dana. Levársky, Pavol. Tichý, Jozef, 1986-. Brezina, Rudolf. Imreová, Zuzana, 1987-. Švorcová, Martina. Vlčková, Stanislava 1992 In: Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017. -- 1. vyd.. -- 978-80-89740-15-4 Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. -- Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2017. -- S. 62-69.
Počet záznamov: 1