Počet záznamov: 1  

Chémia a technológie pre život

  1. Chémia Chémia a technológie pre život : elektronický zdroj 19. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9. 11. 2017 / ed. Monika Bakošová, Michal Horňáček, Juraj Oravec. -- 1. vyd. -- Bratislava Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave 2017. -- CD ROM, 447 s. -- ISBN : 978-80-89579-77-2. Bakošová, Monika, 1958-. Horňáček, Michal, 1980-. Oravec, Juraj, 1987-

Počet záznamov: 1