Počet záznamov: 1  

Mikroštruktúrna a fázová analýza termického nástreku zliatiny na báze niklu

  1. chemicko-tepelné spracovanie. zliatiny niklu. termické nástreky. mikroštruktúra. elektrónová mikroskopiaMajerník, Rastislav Mikroštruktúrna a fázová analýza termického nástreku zliatiny na báze niklu : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2007. -- 75 s 1 CD-ROM. -- Program: technické materiály. Trnková, Lýdia

Počet záznamov: 1