Počet záznamov: 1  

Podpora controllingu pre efektívne fungovanie environmentálneho manažmentu. Controlling contribution for efficient environmental management

  1. manažment environmentálny. controllingBakošová, Helena Podpora controllingu pre efektívne fungovanie environmentálneho manažmentu. Controlling contribution for efficient environmental management. Makyšová, Helena, 1976-. Jacinto Assuncao, Domingos. Podskľan, Adrián In: Brno : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2004. -- Juniorstav 2004 : 6.Odborná konference doktorandského studia/Brno,ČR,4.-5.2.2004. -- 80-214-2560-1.
Počet záznamov: 1