Počet záznamov: 1  

Výskyt vybraných mikropolutantov v rieke Torysa a definovanie ich dominantných zdrojov

  1. liečivá a drogy. Torysa. degradácia. povrchové vody. zdroje kontaminácie. degradation. surface water. Torysa. pharmaceuticals and drugs. sources of contaminationKožárová, Bibiána Výskyt vybraných mikropolutantov v rieke Torysa a definovanie ich dominantných zdrojov. -- 2018. Mackuľak, Tomáš

Počet záznamov: 1