Počet záznamov: 1  

Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov

  1. ČOV. kal. sušenie. bialncia. WWTP. sludge. drying process. balanceČegiňová, Katarína Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov. -- 2019. Bodík, Igor