Počet záznamov: 1  

Mikropolutanty v odpadových vodách

  1. železany. aktívne uhlie. organické mikropolutanty. dočisťovanie odpadových vôd. ferrates. activated carbon. organic micropolutants. wastewater treatmentZelienka, Peter Mikropolutanty v odpadových vodách. -- 2019. Híveš, Ján

Počet záznamov: 1