Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení najvýhodnejšej formy obstarania majetku z vlastných zdrojov, formou úveru alebo leasingom v spoločnosti VUJE, a.s. Trnava = Proposal of measure of dominant form providing properity from own source by credit or leasing form in company VUJE, a.c. Trnava

  1. financovanie podniku. firemné financieKubovičová, Silvia Návrh opatrení najvýhodnejšej formy obstarania majetku z vlastných zdrojov, formou úveru alebo leasingom v spoločnosti VUJE, a.s. Trnava = Proposal of measure of dominant form providing properity from own source by credit or leasing form in company VUJE, a.c. Trnava : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007. -- 51 s príl., 1 CD-ROM. -- Odbor: priemyselné inžinierstvo a manažment. Mulíková, Dagmar, 1956-