Počet záznamov: 1  

Database Management

  1. 681.3.02/.068 databázy. programovanieShepherd, John C Database Management : Theory and Application / [aut.]John C. Shepherd. -- Boston : IRWIN, 1990. -- 781 s. -- ISBN : 0-256-07829-7.

Počet záznamov: 1