Počet záznamov: 1  

Occurrence of antimony in water and its removal by coagulation

  1. ILAVSKÝ, Ján - BARLOKOVÁ, Danka - KUNŠTEK, Michal. Occurrence of antimony in water and its removal by coagulation. In AQUA 2016 [elektronický zdroj] : zborník prác. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016, CD-ROM, s. 125-134. ISBN 978-80-227-4612-0. V*280/45/2016
Počet záznamov: 1