Počet záznamov: 1  

Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR

  1. DRTIL, Miloslav et al. Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR. In Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2017, S. 62-69. ISBN 978-80-89740-15-4. C*
Počet záznamov: 1