Počet záznamov: 1  

Prípravok na ťahanie rúr na pevnom tŕni s meraním ťažnej sily

  1. BÍLIK, Jozef et al. Prípravok na ťahanie rúr na pevnom tŕni s meraním ťažnej sily : prihláška úžitkového vzoru č. 45-2017, dátum podania prihlášky: 22.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2017, Vestník ÚPV SR č. 08/2017, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8020, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 05.02.2018. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 9 s. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/45-2017>

Počet záznamov: 1