Počet záznamov: 1  

Optimalizácia vybranej technológie ťahania rúr za studena z pohľadu mikroštruktúry a mechanických vlastností

  1. RIDZOŇ, Martin et al. Optimalizácia vybranej technológie ťahania rúr za studena z pohľadu mikroštruktúry a mechanických vlastností. In Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : Zborník príspevkov. Tále, 4.-6. september 2018. 1. vyd. Podbrezová : ŽP VVC, 2018, S. 115-120. ISBN 978-80-973141-0-1.