Počet záznamov: 1  

Porovnanie chladiaceho účinku troch typov dýz pri chladení profilových valcov ťahovej redukovne vo valcovni rúr ŽP a.s

  1. TURŇA, Ján et al. Porovnanie chladiaceho účinku troch typov dýz pri chladení profilových valcov ťahovej redukovne vo valcovni rúr ŽP a.s. In Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : Zborník príspevkov. Tále, 4.-6. september 2018. 1. vyd. Podbrezová : ŽP VVC, 2018, S. 77-82. ISBN 978-80-973141-0-1.
Počet záznamov: 1