Počet záznamov: 1  

Porovnanie nábehu vysokoúčinnej nitritácie s použitím syntetickej a reálnej kalovej vody

  1. KECSKÉSOVÁ, Stanislava et al. Porovnanie nábehu vysokoúčinnej nitritácie s použitím syntetickej a reálnej kalovej vody. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : zborník prednášok a posterov. Podbanské, 15. - 17. október 2019. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2019, S. 366-373. ISBN 978-80-89740-23-9.
Počet záznamov: 1